GŘEGOŘ, Adam. Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178831. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce David Duchan.

Uložit do Citace PRO