STANĚK, Tomáš. Návrh jezové konstrukce s pohyblivými hradicími prvky [online]. Brno [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Tomáš Julínek.

Uložit do Citace PRO