SVOBODA, Jiří. Posouzení vodního díla Vacenovice za povodní [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.

Uložit do Citace PRO