JAROŠ, Zdeněk. Hydraulická analýza přiváděcího řadu do vodojemu Kravsko ve Znojmě [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO