MARZINOVÁ, Kristýna. Úprava vody s terciálním stupněm [online]. Brno [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178852. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.

Uložit do Citace PRO