CALÁBEK, Daniel. Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178861. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO