PRIMES, Alois. Termoemisní zdroje elektrické energie [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178872. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marian Brázdil.

Uložit do Citace PRO