SABO, Martin. Energetika rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178873. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ján Poláčik.
Uložit do Citace PRO