SEJÁK, Jan. Motorová jednotka teleskopického nakladače [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178874. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.

Uložit do Citace PRO