KULICH, Stanislav. Dálková pásová doprava [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Zeizinger.
Uložit do Citace PRO