HORNÁK, Pavol. Moderní trendy ve vytápění [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178880. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO