REPKA, Martin. Podvozky železničních souprav pro rychlost nad 200 km/h [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178888. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Mazůrek.
Uložit do Citace PRO