LANGOVÁ, Monika. Městské lázně [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17889. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.
Uložit do Citace PRO