ŠULKOVSKÝ, Lukáš. Financování rozvoje vzdělávacích aktivit na SPŠ Bruntál z prostředků EU [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1789. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO