LÍŠKA, Filip. Návrh zkušebního zařízení pro testování vzduchem chlazených parních kondenzátorů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178900. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Petr Kracík.
Uložit do Citace PRO