FRONC, Leoš. Rekonstrukce 3D scény pomocí pasivního stereopáru kamer [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178914. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jakub Hurník.
Uložit do Citace PRO