VALENTOVÁ, Andrea. Návrh systému řízení finančních rizik ve společnosti ABC, s.r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO