MITTAŠ, Eduard. ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178943. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Lang.
Uložit do Citace PRO