HUBÁLEK, Michal. Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Lang.

Uložit do Citace PRO