DVOŘÁK, Lukáš. Potenciál bioplynu v ČR a možnosti zvýšení efektivity bioplynových stanic [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Milčák.
Uložit do Citace PRO