VICHR, Tomáš. Konstrukční návrh hydraulického lisu na ložiska pro motocykly [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178955. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Milan Klapka.
Uložit do Citace PRO