KOSTKA, Rostislav. Zobecnění kontrolních postupů při znaleckém posuzování stavu a porušení objektů při ražbě tunelu. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 27(1), 21-24 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178990
Uložit do Citace PRO