VOJTĚCH, Pavel. Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1790. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Vladimír Blažek.
Uložit do Citace PRO