FIKAR, Matěj. Rodinný dům s provozovnou - stavební úprava [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17900. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dušan Hradil.
Uložit do Citace PRO