HALAMA, Lukáš. Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179006. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jakub Roupec.
Uložit do Citace PRO