HANZLÍK, Petr. Využití zkušebních prefabrikátů pro most na místní komunikaci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17901. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO