KOTRÍK, Marcel. Vliv ochranné atmosféry na vlastnosti svaru při kondukčním laserovém svařování plechů z konstrukční uhlíkové oceli [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO