KREJZA, Jan. Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marián Sigmund.
Uložit do Citace PRO