PROKOP, David. Zpracování tomografických dat metodou analýzy hlavních komponent pro archeologické aplikace [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Pořízka.
Uložit do Citace PRO