VOCÍLKA, Ondřej. Využití aditivní technologie pro návrh a výrobu prototypu oční protézy [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179098. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO