KAURA, Patrik. Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179104. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Šťastný.
Uložit do Citace PRO