STANĚK, Kamil. Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179105. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Šťastný.
Uložit do Citace PRO