ZAVŘEL, Patrik. Audit BOZP v těžké laboratoři C1 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179106. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jana Rozehnalová.
Uložit do Citace PRO