VLACH, Jan. Vliv svařovacích parametrů na kvalitu a mechanické vlastnosti svarového spoje [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179107. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO