HUSA, Martin. Vývoj aplikací pro Android [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179108. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jan Roupec.
Uložit do Citace PRO