KRÁL, Ondřej. Optimalizace řezného procesu pro obrábění hliníkového profilu na CNC obráběcím centru [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179118. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Jaroš.
Uložit do Citace PRO