KOVAŘÍK, Martin. Charakterizace elektronických vlastností nanodrátů pro elektrochemii [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179125. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Kolíbal.
Uložit do Citace PRO