SKLADANÝ, Roman. Návrh detektoru sekundárních elektronů pro ultravakuový elektronový mikroskop [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179129. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bábor.
Uložit do Citace PRO