STANĚK, Jan. Kvantitativní analýza matricových prvků metodami SIMS a LEIS [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179130. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bábor.
Uložit do Citace PRO