JASKOWIEC, Jiří. Vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetických nanostruktur [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179136. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Uhlíř.

Uložit do Citace PRO