VÁVRA, Patrik. Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179139. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Appel.
Uložit do Citace PRO