NEŠPOR, Marek. Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi. Online, Diplomová práce, vedoucí Jaroslava Kosová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179145. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO