KLEDUS, Robert, Aleš VÉMOLA a Rostislav DROCHYTKA. Příprava nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 27. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 47-49. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179156
Uložit do Citace PRO