Zprávy redakce. 27. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 94 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179165
Uložit do Citace PRO