Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce. 27. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 98 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179168
Uložit do Citace PRO