LNĚNIČKA, Luboš. Inovační technologie pro elektrotechnickou výrobu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17917. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Petersburg State Polytech.
Uložit do Citace PRO