KUNOVSKÝ, Martin a Marek SEMELA. Analýza pohybu karoserie vozidla Toyota Yaris při jeho intenzivním brzdění. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 27(3), 102-106 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179170
Uložit do Citace PRO