SEMELA, Marek. Nárazové zkoušky Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 27(3), 107-109 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179171
Uložit do Citace PRO