VERTAĽ, Peter, Tibor KUBJATKO a Gustáv KASANICKÝ. Analýza asistenčného systému Subaru s podporou rozpoznávania chodcov využívajúceho stereovízne snímanie obrazu. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 27(3), 110-125 [cit. 2020-10-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179172
Uložit do Citace PRO