BRADÁČ, Albert. K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování nemovitých věcí. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 27(3), 126-136 [cit. 2022-08-18]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179173

Uložit do Citace PRO